Projection Mapping

Projection Mapping

Distort objects with light...

Wat is projection mapping? Waarvoor wordt het gebruikt? Hoe werkt het en hoe kun je zelf starten met mappen? Aan de hand van een voorbeeld-opstelling laat Raoul zien hoe je zelf kunt gaan projection-mappen en welke techniek/software er bij projection mapping wordt gebruikt.

Op aanvraag van de  PermanentBeta Community in Utrecht heb ik een presentatie gegeven over Video Projection Mapping.

Wat is projection mapping? Waarvoor wordt het gebruikt? Hoe werkt het en hoe kun je zelf starten met mappen? Aan de hand van een voorbeeld-opstelling laat ik zien hoe je zelf kunt gaan projection-mappen...

Met tips, benodigdheden en oefeningen om te starten. Verder zie je enkele interactieve ideeën en voorbeelden van projection-mapping-artists. Afsluitend kan er nog met de opstelling worden geëxperimenteerd. Let op: Dit kan verslavend zijn

 

 

Diverse voorbeelden van mijn kleine video mapping experimenten:

Xyz-coordinates by LeapMotion send to a simple JavaScript/html page. These coords change a css body backround-color (hue) This html-page is projected on cubes with a Cefclient plug-in for Resolume

Projection map LeapMotion sound interaction, projected with Resolume

CreativeHubs presenteert op het BYOB-festival in Utrecht een kleine intallatie met het festival-thema: Brave Nieuwe Wereld.

Dit thema is uiteraard een directe verwijzing naar het boek Brave New World van Aldous Huxley. Hierin ontstaat er door nieuwe technologie een wereld waarin orde en gelijkheid de basis zijn. De mensen doen hetgeen ze moeten doen en zijn gelijk aan elkaar. Algemene tevredenheid en passiviteit heerst. Maar er is daardoor geen ruimte meer voor emotie en creativiteit. Zelf denken is niet nodig. Er wordt voor je gedacht.

Dit thema heeft CreativeHubs vertaald naar de huidige tijd, waarin we vrijwillig onze persoonlijke data en daarmee privacy, afstaan in ruil voor gratis diensten. Vervolgens wordt onze persoonlijke data door algoritmes geinterpreteerd en als nieuwe waarheid weer teruggezet in de onze wereld. De wereld wordt hierdoor voor ons geanalyseerd en geinterpreteerd.

Doel van de installatie:
Op een interactieve manier de hoeveelheid verzamelde data sturen, waardoor de gevolgen van dit verzamelen zichtbaar worden. Ben jij vervolgens in staat zelf hierover na te denken en het de controle over je eigen data weer terug te krijgen?

Technisch concept van de installatie:
Met een motion-controller stuur je naar een Virtueel object (zoom in). Hoe dichter je bij het object komt, hoe harder het geluid klinkt. De sterkte van het geluid bepaald hoe ver een aantal 3D geprojecteerde filmpjes wordt afgespeeld.

Uitleg concept:

  1. De roos symboliseert het brave. Het is een vervangend cliche voor liefde. Aan de doorns van een roos kun je je trouwens ook pijn doen. Deze blijven over na het verkopen van de data.
  2. De witte roos verwelkt naarmate het geluid harder wordt en er dus meer persoonlijke data wordt verzameld. Onze eigen interpretatie op de wereld is verdwijnt.
  3. De rode roos verandert van een natuurlijke staat naar een technische pixel-staat naarmate er meer data wordt verzameld. Deze staat voor het algoritme dat de realiteit vervangt door een berekende interpretatie.
  4. De witte kubus is de data-collector. Wit staat voor schoon en helder, waardoor wij dit als betrouwbaar ervaren
  5. De ruis symboliseert de verspreiding van onze persoonlijke data, waardoor wij er zelf eigenlijk geen zicht meer op hebben.
  6. De virtuele roos staat voor de verzamelaar van deze data en bevat in de kern een granaat die zou kunnen afgaan, zodra er zoveel persoonlijke data is verzameld dat de hele wereld voor ons geinterpreteerd kan worden. Wij hoeven dan niet meer zelf na te denken... Creativiteit verdwijnt dan.

Schets in video-projection software met de thema-beelden.


Setup @BYOB-festival van mijn interactieve video mapping installatie:

Spelende bezoekers bezig met de installatie:


Projectie op Future Flux Festival in RDM Onderzeebootloods Rotterdam