BYOR Robot Battle

BYOR Robot Battle

Build Your Own Sensor Robot

BYOR (Build Your Own Robot) is een prachtige educatieve manier om zowel technisch als creatief oplossingsgericht te leren denken en werken. BYOR is ontwikkeld door een Nederlands bedrijf en bevat een board met ingangen en uitgangen waarmee sensoren diverse motoren, geluid en licht aansturen. Door na te denken over de functie van deze sensoren kun je dan met karton, splitpennen en ander knutstelmateriaal je robot bouwen.

CreativeHubs heeft twee van deze BYOR-dozen, waardoor je met een groep kinderen een mooie 'robot battle' kunt doen!