Summa College Eindhoven

Summa College Eindhoven
Educatie Hackaton verbetering van curriculum

In samenwerking met de Eduhackatons van Nick van Breda heeft CreativeHubs een inspiratie sessie gedaan met docenten van de Summa Proces Technologie school in Eindhoven. Het doel was onderwijsvernieuwing.

Veel lesmateriaal voor deze opleiding bestond nog uit theoretisch materiaal. Zo werd bijvoorbeeld waardes van electronische schakelingen enkel op papier uitgelegd.

Een vernieuwende insteek die ik hiervoor heb aangedragen, was trainen met behulp van de RaspberryPi. Een minicomputer van € 35,-. Goedkoper dan het boek waarin dit werd uitgelegd...

Met behulp van eenvoudige sensoren, kleine electronica en een multimeter, kun je deze lessen volledig praktijkgericht maken. Daarnaast blijkt het doe-onderwijs voor deze VMBO-generatie veel effectiever dan via papieren instructie.

Uiteindelijk heeft dit team de EduHackaton gewonnen. Heel gaaf om te zien dat mijn kleine bijdrage geholpen heeft bij het verbeteren van het onderwijs op Summa Procestechnologie!