Lerarentekort Hackaton Almere 2019

Lerarentekort Hackaton Almere 2019

Educaton Hackaton Almere 2019

Hackaton georganiseerd door Studio Why met als thema het lerarentekort.

CreativeHubs faciliteerde de techniek- en prototyping en deed als docent/ontwikkelaar in onderwijs ook zelf mee in een team.

Gedurende 48 uur 'sluiten we onszelf op' in het gemeentehuis van Almere. De Hackaton start met een interessante discussie met afgevaardigden uit onderwijs en politiek, waaronder minister van onderwijs Arie Slob.


Dromen over beter onderwijs helpt niet. Leerlingen helpen bij het realiseren van hun dromen helpt wel!
DroomBal is een Artificial Intelligence concept, dat op basis van reeds bekende ervaring-en research-data, docenten helpt om ervaring en kennis te vergaren. Hierdoor kunnen zij leerlingen ondersteunen bij het realiseren van hun droom.

Er heerst veel onzekerheid bij leerkrachten over hun kennis en expertise. Deels aangewakkerd door de onbekwame beeldvorming uit de samenleving. En deels doordat er veel schaarste is aan docenten, waardoor veel onkundige, of niet geactualiseerd personeel voor de klas komt, of jarenlang kan voor de klas blijven staan, zonder zware concequenties. We kunnen dit probleem niet oplossen, maar wel de pedagogiek-kennis makkelijker toegankelijk maken, waardoor ook minder bekwame docenten hun vraag kunnen stellen bij een digitale ervaringsdeskundige.... de onderwijs-data.

Help docenten bij het realiseren van de dromen van hun leerlingen!