Vertelknuffel Onderwijs & Zorg

Vertelknuffel Onderwijs & Zorg

Vraag- en Vertelknuffel voor onderwijs & zorg.

De Vertelknuffel is een Sociale Robot bedoeld voor kinderen met een beperking of die te maken hebben met sociaal emotionele problematiek en een buddy zoeken waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen.

www.vertelknuffel.nl

Door de groeiende werkdruk in onderwijs en zorg, zien we een toename in functionele aandacht en een afname in persoonlijke aandacht. De Vertelknuffel SamBuddy heeft daarom als doel om een vriendschappelijke vertrouwensrelatie op te bouwen, waarmee kinderen zich op hun gemak voelen. De Vertelknuffel zorgt dus voor veilige aandacht en een luisterend oor, zodra er even geen begeleiding van anderen mogelijk is.

Het is zachte knuffel van ongeveer 40-50 cm, die kinderen makkelijk vast kunnen houden en heeft een aantal vraag-knoppen plus opnameknop. Deze vraag-knoppen kunnen direct door begeleider, docent of ook een ouder, worden ingesproken, zodat de knuffel persoonsgerichte vragen stelt. Er kan ook muziek achter de knoppen worden gezet en er is een grote opname-knop die het kind indrukt zodra het iets te vertellen heeft. Deze opnames zijn via de bijbehorende app af te luisteren door de begeleider, docent of ouder.

De knuffel zelf wordt gemaakt door de Knuffelfabriek in Breda, een stichting die werkgever is voor jongeren met een verstandelijke beperking. Er liggen nu 10 knuffels bij diverse pilotpartners in de zorg en onderwijs. En er loopt er een onderzoek naar de toepassing van de vertelknuffel door een onderzoeksgroep Social Robotics van de Hogeschool Utrecht.

Reportage Hogeschool Utrecht

Startup, gestart op 1 februari 2020, waarvan het idee is ontstaan tijdens de Epe Creaton (een hackaton). Het betreft de ontwikkeling van een Praat- en Vertelknuffel die:

 • een vraag stelt
 • random vragen stelt
 • vragen stelt in een dialoog.
 • antwoorden opneemt, die via een app afgeluisterd worden.
 • nieuwe vragen kan opnemen.

Help mee om de begeleiding van mensen in onderwijs en geestelijke gezondheidszorg te optimaliseren. Vraag hier een prototype aan voor de eigen organisatie of neem contact op om te investeren in de Vertelknuffel SamBuddy!


Vanuit een educatieve hackaton kwam de vraag voor een prototype knuffel die vragen stelt en antwoorden opneemt. Kinderen die even niet klassikaal of onder de mensen kunnen zijn, hebben de mogelijkheid om ergens rustig met deze knuffel te praten.

Vanuit een educatieve hackaton kwam de vraag voor een prototype knuffel die vragen stelt en antwoorden opneemt. Kinderen die even niet klassikaal of onder de mensen kunnen zijn, hebben de mogelijkheid om ergens rustig met deze knuffel te praten.

Kinderen die boos, verdrietig, blij of droevig zijn en dit moeilijk vinden om met mensen te bespreken kunnen via deze knuffel toch hun verhaal kwijt. De antwoorden worden opgenomen en kunnen later door de begeleider worden beluisterd.

Afhankelijk van de doelgroep kunnen de emoties worden uitgebreid met emoties zoals eenzaam, verward, angstig, ongerust, woedend, verlaten, gelukkig, ……

Nadat er een knop is ingedrukt (of bepaalde plaats oid), kan de knuffel iets zeggen:

Het lijkt erop dat je [verdrietig] bent, klopt dit?
Als je wil, kan je er met mij over praten?


[NOTE: de soort zinnen, moeilijkheidsgraad en inhoud, moeten nog worden getest bij de doelgroep natuurlijk. Kinderen die juist moeite hebben met praten en/of praten over iets heel persoonlijks/traumatiserend e.d. behoeven misschien een andere (talige) benadering. Het is misschien ook wel noodzakelijk (wenselijk) om er bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog of gedragsdeskundige bij te betrekken? Evenals leerkrachten.]

Daarnaast kan er ook een knop komen die een random gesprek laat starten, zoals:

Vertel eens, wat is het [leukste] wat je vandaag hebt gedaan?
Vertel eens, waar kijk je naar uit?
Wat zou je dit weekend het allerliefste willen doen?
Vertel eens wat meer over jezelf?
Iedereen is wel eens verdrietig of boos. Waardoor word jij verdrietig?


Wat maakt jou boos?
Wat helpt jou om weer rustig te worden?
Wat helpt jou om minder verdrietig te zijn?
Wat vind jij allemaal spannend of eng om te doen / zien?

Hoe vind je het in de klas?
Wat vind je het leukste om te doen op school en waarom?
Wat vind je het minst leuk om te doen op school en waarom?

Hoe vind je het thuis?
Wat vind je het leukste thuis?
Wat vind je het minst leuk thuis?


Wat zou je anders willen op school? En waarom?
Wat zou je anders willen thuis? En waarom?
Wat doe je het liefste als je thuis bent? En waarom?
Wat vind je leuk om te doen, als je niet op school bent?


Aan wie vertel je het als je iets spannends hebt meegemaakt?
Als je thuis iets wil vertellen over school, aan wie vertel je dat dan?
Zou je het aan iemand anders willen vertellen? Waarom?

Noem eens 2 dingen waardoor je gaat lachen.
Noem eens 2 dingen die je ooit nog wil gaan doen.


Door welke dingen voel je je blij?
Door welke dingen voel je je boos?
Door welke dingen voel je je verdrietig?
Door welke dingen voel je je bang?

Wanneer heb jij je bang gevoeld? Wie was daar toen bij / Wie waren daar toen bij?
Wanneer ben jij het meest bang geweest? Wat gebeurde er toen? Wie waren daar bij?


Met wie ga je het liefste een dagje weg en waarom?
Met wie ga je liever niet een dagje weg en waarom niet?

Een voorbeeld van een kort random gesprek kan zijn:

Robot: Hi [naam] wat leuk dat we elkaar weer spreken.
Wat is vandaag het leukste wat je hebt gedaan?
Kind: antwoord
R: En, zou je dat nog eens willen doen? En met wie?
K: antwoord
R: En als je morgen mag kiezen om iets te doen, wat is dat dan?
K: antwoord
R: Wat is jouw grootste wens?
K: antwoord

Als startpunt van het prototype heb ik diverse audio-apparaatjes onderzocht. Deze konden al opnemen en afspelen.

Omdat de vraag van toepassingen toch best breedt is, heb ik uiteindelijk voor een RaspberryPi gekozen, omdat het programmeren het meeste flexibiliteit geeft in de toekomst. Ook kan de RaspberryPi eenvoudige AI aan, voor in een later stadium.


De basis code heb ik gevonden op Github.

Deze heeft 6 knoppen die elk 1 fragment tegelijk kunnen opnemen en afspelen. Ik heb samen met de programmeur de Python code met drie knoppen uitgebreid:

 1. Random vragen te kunnen stellen middels een hoeveelheid .wav-bestanden
 2. Een centrale opnameknop die meerdere separate fragmenten bewaart.
 3. Opeenvolgende vragen te kunnen stellen om een dialoog te simuleren.

Ook is er een LED in verwerkt voor extra feedback tijdens het opnemen. Die zit bij de opnameknop en gaat branden zodra het tijd is om een antwoord te geven en knipperen tijdens de opname.

Het geluid wordt opgenomen via een microfoon op een usb-soundcard. Het geluid wordt afgespeeld via een koptelefoon of via een speaker in de knuffel.

Partlist:

DOWNLOAD PYTHON-script: playback.zip

materiaal Aliexpress ongeveer: € 20,-
Raspberrypi: € 30,-

TOTAAL = € 50,00 productiekosten

INSTALLATIE:
 1. Zet het Python-bestand op de RaspberryPi in de map: playback-recorder
 2. Open de terminal en typ: cd playback-recorder
 3. Start het script met: sudo python3 playback.py
 4. Controleer of het script de volgende mappen heeft aangemaakt:
  - dialogueAudio (.wav bestanden worden op volgorde afgespeeld
  - randomAudio (.wav bestanden worden willekeurig afgespeeld)
  -
  recordMap (alle opgenomen .wav-bestanden die zijn ingesproken)

Om het de drukkoppen en techniek te verbergen maak ik gebruik van wat vilt en een Olifant-knuffel. Deze heeft grote oren om te luisteren....


Flexibel knoppenkleed met RapsberryPi, USB-poorten, microfoon, speaker en oplader


De RaspberryPi kan via HDMI worden aangesloten op een beeldscherm. Zo kun je via de verkenner de opgenomen bestanden op een USB-stick zetten. Of zelf audio-files erop zetten/ordenen. De computer heeft geen internetverbinding nodig om te werken. Hierdoor komt er geen gevoelige informatie door het netwerk.


Eindresultaat met werking voor leerling


Vraag opnemen door docent